Apr 2

2023

April 2, 2023

Magdalene: Love

Speaker: Kevin Clark Scripture: Matthew 27:64–66, Mark 15:42–47 Series: Magdalene

Aug 14

2022

August 14, 2022

CERTAIN: Real Repentance

Speaker: Kevin Clark Scripture: Mark 1:14–15, Luke 3:7–10, John 16:8, Romans 7:21–23, 2 Corinthians 7:10, 1 John 1:8–10 Series: Certain

Aug 7

2022

August 7, 2022

CERTAIN: Present Posture

Speaker: Kevin Clark Scripture: Matthew 7:21–23, Mark 1:14–15 Series: Certain